Cirkel
55 min pass som består av flera styrkestationer. Varje station tar 45 sek och därefter är det 15 sek vila.

Styrka


Kondition


Balans


Koordination

Vi jobbar både med den egna kroppsvikten och redskap. Du kan anpassa varje station till din egen nivå. Passar alla.

Schema för Cirkel

Våra pass