Coaching

Visste du att resultatet av din träning ökar med upp till 10-15% om du även är mentalt närvarande i din träning? 
om du ska lyckas eller ej, beror hela 70% på din mentala inställning, enbart 30% beror på din fysiska förmåga.

Har du fastnat i din träning?

Vad är orsaken?

Saknar du Motivation?

För mycket stress i vardagen?

Behöver du vägledning?

Behöver du ändra livsstil?

Frågorna är många så för att vara säker på att du kommer på rätt väg från början och att du fortsätter vägen mot ditt mål ger jag dig coachande samtal.

Att hitta sambandet mellan hur det mentala och fysiska hänger ihop och påverkar oss är vad mitt arbetssätt grundar sig på.

I mitt arbete hjälper jag dig att hitta en lösning som känns bra att gå vidare med oavsett var du behöver hjälp med.

Jag lägger stor vikt vid dig som individ för att tillgodose de behov som behöver komma upp till ytan. Med min kunskap kan jag se vad som sitter fast och vad det kommer ifrån, sådant som man inte alltid kan se själv.

Jag coachar dig att nå ditt mål.

Våra tränare

Nyhetsarkiv